องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • 1.)
  ภ.ป.๓ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้ายประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.ท่าปลา)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 510-0-50148-0
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา สาขาอุตรดิตถ์